Hjem
Turorientering

Turorientering 2012 - klart fra 9. juni
Turorientering er en populær sommeraktivitet for stor og liten, alene eller i flokk. I Alta vil Alta O-lag sørge for at tur-o ligger klart fra 9. juni til begynnelsen av oktober.

Konvolutter med kart og info blir å finne på sportsbutikker i Alta:
   Konvoluttene koster kr 150. Ekstra registreringskort kr 25
Årets turorientering i Alta blir på karta:
  • Kaiskuru
  • Gurbmutvuombi
  • Detsika-Bollo
Det er 20 poster på hvert kart.

I turorienteringskonvolutten finner du ferdigtrykte kart i farger med inntegnede poster for Kaiskuru og Detsika-Bollo. For Gurbmutvuobmi (Gampvannslia) tegner du selv inn postene på o-kartet fra kartkopien med postene på. Det er enklest å orientere etter fargekart. Du vil også finne et kontrollkort med kort beskrivelse av terrengdetaljen til den enkelte post.

Du finner en oversikt som viser turorienteringskartene på et norgeskart her: http://m.turorientering.no/oversikt/

Postene er merket med røde og hvite postflagg.  På hvert postflagg står det 2 kodebokstaver i tillegg til postnummeret.  Kodebokstavene skal du skrive på det vedlagte kontrollkortet. 

Det gis 1 poeng for hver post.  Poengkravene for å få merke er:

                                    GULL                         SØLV                         BRONSE

Over 17 år:                  45 poeng                     35 poeng                     25 poeng

12 til 17 år:                 35 poeng                     25 poeng                     15 poeng

Under 12 år:                25 poeng                     15 poeng                     10 poeng

 For å få merket må du innen 1. november 2011 sende kontrollkortet til:

For å få merke, må du innen 1. november sende kontrollkortet til:

Alta o-lag, v/ Andreas Foss Westgaard, Myrullvn. 48 B, 9516 ALTA

Turorienteringsmerkene vil bli sendt i posten.

Husk at du kan ta postene når du vil, i den rekkefølgen du vil, og i det tempo som passer. Postene har ulik vanskelighetsgrad, noen kraver litt mer anstrengelse, og det kan variere veldig avhengig av veivalg inn mot postene. Alt ligger med andre ord til rette for mange fine og varierte turer i skog og mark. Postene henger ute til 1. oktober.

Premier: 3 gavekort vil bli trukket ut blant de innsendte registreringskortene.
Ett gavekort har verdi kr 3000 og to har verdi kr 1000. Gavekortene er gitt med støtte fra FeFos Grønne midler

Vi ber alle fare varsomt i naturen og ta hensyn til dyrelivet. Gå ikke over dyrka mark og vær forsiktig når gjerder og plantefelt må passeres. Hjelp oss å holde naturen ren og søppelfri.

Ta gjerne med en liten snørestump når du er på jakt etter postene. Slik kan du hjelpe oss med å henge opp igjen poster som ev. har løsnet. På forhånd takk!

Skulle noen av postene være borte, vær snill å gi melding til Alta o-lag ved Andreas Foss Westgaard per tlf 913 28 270 eller e-post andreasfw@gmail.com.

Les mer om orienteringsidretten og o-aktiviteter i Alta på Alta o-lags hjemmesider: www.altaolag.no


God tur og god postjakt!


Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post