Alta O-lag banner
Hovedside
Styret
Bli medlem
Rekrutt
Trening
Terminliste Alta 

Alta 2-dagers
Blodsmaken
Bymesterskap
SprintCup
Turorientering
Historikk
O-hytta
O-kart
Diverse info:
Ocad, løypelegging, arrangering av løp mm.
Støttespillere:

Styrets sammensetning 2018
  Navn og adresse Telefon E-post
Leder Thomas Frost
Bregnevn. 47
9516 ALTA
901 84 678 thomas@finnmarksand.no
Nestleder Guro Brekkan
916 40 238
guro.brekkan@OiF.no
Styremedlem Ketil Fareth


Styremedlem Helge Chr. Pedersen
918 70 771 helge.pedersen@hifm.no
Styremedlem
Espen Eng


Vara Kristin Tørum
918 79 435 kristin.torum@alta.kommune.no
Vara Per Kåre Jacobsen


Revisor: Anne Karin Dahl, Pål E Opgård
(29.4.2018)

     


Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post