Hjem
O-hytta
Alta o-lags egen hytte ble overtatt i påska 1992. O-hytta ligger i Bollo hyttefelt, et par mil sør for Alta sentrum. O-hytta ble kjøpt av Bjørn Tansem for overskuddet Hovedløpet og O-landsleiren i 1990 hadde gitt o-laget. Følg lenka for å se kart med O-hytta i midten. Kartet kan du zoome som du vil og gjøre deg mer kjent med hvor O-hytta ligger: Kart over O-hytta

Vil du overnatte på O-hytta? Kontakt hytteansvarlig i Alta OL: 
Kristin Tørum 91879435 / e- post: kristin.torum@alta.kommune.no / selbuvotten@hotmail.com
Regler for lån av hytta lengere ned på siden.

En av ovnene i stua er plugget til en "ring hytta varm-løsning" som styres via SMS.  Denne styringsenheten må ikke fjernes fra stikkontakten som den er plugget i. De som skal bruke hytta i til vinteren kan/bør ringe eller sende en SMS til Pål Opgård(41422128) hvis de vil ha skrudd på litt varme  før de drar opp til hytta.

PS. Med innlagt strøm så er det straks nye ting som er kjekt å ha på hytta: Støvsuger, leselamper, lampetter, vannkoker, frittstående varmeovn (ikke oljefylt).
Har du noe av dette (eller har du andre nyttige ting som du mener en hytte trenger) og du kan tenke deg å gi bort dette til o-lagets hytte, så ta kontakt med hytteansvarlig. Utstyret som gis bort må være i god teknisk stand.


Styret har laget reglement for lån av hytta til Alta o- lag:
1.  O hytta er ei klubbhytte, som skal være et gode for klubben og dets medlemmer.

2. Hytta kan lånes ut til klubbens fullt betalende medlemmer, og som deltar i klubbens aktiviteter. Med                            aktiviteter menes deltakelse i løp, dugnader, eller annet arbeid som fremmer klubbens formål.              
3. Som vederlag kreves kr. 150 pr. døgn til dekning av strøm og brensel.

4. Som prinsipp gjelder «først til mølla», med hensyn til lån av hytta.

5.  Når lån er avtalt, betales leie pr. bank til klubbens konto 4901.12.08834. Kvittering sendes/forevises    hytteansvarlig.
 
6.  Ønskes hytta lånt/ reservert i påske, høstferie eller vinterferie må behovet meldes inn senest en mnd. før    første      leiedag. Derom ingen ønsker kommer innen denne fristen, gjelder «først til mølla». Dersom flere ønsker å leie hytta i samme periode, foretar hytteansvarlig en prioritering ut i fra de siste fem kalenderår, der de som har lånt hytta færrest ganger prioriteres først. Dersom leiekandidatene stiller likt, avgjøres lånet ved loddtrekning!

7. Hytta kan videre leies ut til andre o-klubber/o-løpere ifbm. løp/trening, og ellers når hytta ikke er bestilt av klubbens medlemmer. Disse betaler 400 kr/døgn.

8. Hytta kan også leies ut til lokale lag/foreninger. Slik utleie skjer kun etter styrets godkjenning.

9.  All leie/lån av hytta skal gå via hytteansvarlig. Er ikke hytteansvarlig tilgjengelig, kan en fra styret benyttes.

10.Dersom det oppstår uenighet om prioritering, kan dette klages inn for styret.


Strøm på hytta november 2013.

Fra stua vendt mot inngangsdøra. Husk å skrive i hyttaboka før du går. (Foto: A. Westgaard).
Stue med peis på O-hytta i Bollo. (Foto: A. Westgaard).

Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post