Hjem
O-kart
Fra o-kartet "Kaiskuru", revidert og digitalisert i 2003.

Over 20 kart har det blitt produsert i Alta o-lag siden det første i 1976. Utvilsomt en berikelse til kommunen og andre lag og foreninger. Kartene dekker store deler av den frodige innerste delen av Altafjorden; fra Auskarneset i vest, Peska-Sierra i sør, og Rafsbotn-Russeluft lengst mot nord og øst. O-laget har vært avhengig av eksterne fagfolk i konstruksjonen av o-kartene. Flere dyktige menn har gjestet Alta i dette arbeidet, bl.a. Arne Almli og ikke minst Ivar Helgesen. På synfaringsbiten har vi dratt nytte av profesjonelle utenfra som Dag Østrem og Roar Valstad, men også bygd opp solid kompetanse i egne rekker. Her kan nevnes Harald Frost, Thomas Frost, Margrete Gaski og Roger Daniloff.

Fram til de siste årene har kartarbeidet i Alta o-lag vært knyttet til ønsket om å lage o-kart over områder i og rundt Alta. Siden nesten alle egnede områder for orientering nå er på kart har konstruksjonen av nye kart avtatt de siste årene. I stedet har innsatsen rettet seg mot synfaring og ikke minst digitalisering av eksisterende o-kart. Digitaliseringen av kart gjør at vi lettere kan revidere på data og skrive ut de områdene av kartet vi har bruk for.  Alta o-lag vil snart ha digitalisert alle kartene og dermed opparbeide seg en solid database over verdifullt kartmateriale.

Under følger en oversikt over de o-kartene som er blitt produsert av Alta o-lag. Kartene fins som OCAD-filer slik at man kan forberede o-løp, legge løype og redigere på dataen hjemme. Kartfilene og programmet kan fåes ved henvendelse til leder eller kartansvarlig.Kartnr. og -navn Målestokk, ekvidistanse Utgivelsesår

1 Lille Komsa 1:5000, 5 m 1976

2 Gakori/Øytun 1:15 000, 5 m 1978

3 Sandfallet øst 1:5000, 5 m 1978

4 Gurbmutvuobmi 1:15 000, 5 m 1981

5 Rafsbotn-Russeluft 1:15 000, 5 m 1982

6 Kvenvikmoen 1:15 000, 5 m 1982

7 Skoddevarremoen 1:10 000, 5 m 1984

8 Sandfallet 1:10 000, 5 m 1985

9 Detsikalia 1:15 000, 5 m 1985

10 Lampemyra 1:15 000, 5 m 1987

10 Gakori-Øytun 1:10 000, 5 m 1999

11 Eiby 1:15 000, 5 m 1988

12 Kristendalen 1:15 000, 5 m 1990

13 Kaiskuru 1:10 000, 5 m 1991

14 Peska-Sierra 1:15 000, 5 m 1992

15 Auskarneset 1:10 000, 5 m 1994

16 Bollo 1:15 000, 5 m 1995

17 Sandfallet-Aronnes 1:10 000, 5 m 1995

18 Komsa 1:7500, 5 m 1996

19 Kuvann 1:10 000, 5 m 1998

10 Lille Borras 1:10 000, 5 m 1999

21 Rafsbotn 1:10 000, 5 m 2002

22 Russeluft 1:10 000, 5 m 2002


Skolekart:Elvebakken, Komsa, Gakori, Aronnes,
Alta u-skole og Alta vgs.
1:1000-5000, 5 m 2000


O-kart lagd av Alta OL for andre klubber:Masi-Máze (Máze IL)
1995

Trettegamhaugen (Kviby IL) 1:5000,  5 m 2001


Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post