Hjem
Historikk
Berit Øxnevad Frost og Harald Frost er æresmedlemmer av Alta o-lag og var hovedpersonene i oppstarten av o-laget. De er fremdeles kjære nøkkelpersoner i klubben. Høsten 2002 mottok de en æresbevisning fra Norges Orienteringsforbund.
Alta o-lag ble stiftet 3. juni 1976 og det har vært mange spennende år. Da Berit og Harald Frost kom til Alta i april 1976 var det bare beskjeden o-aktivitet i bygda. Det meste var knyttet til Forsvaret, men det fantes også en liten gruppe interesserte i storklubben Alta IF. Disse gruppene drev sin aktivitet på 2 kart i målestokk 1:25000. Det ble tidlig klart at det ikke var aktuelt å gå inn i en storklubb med mange idretter. Oppfatningen var at en o-gruppe ville drukne og kanskje måtte slite økonomisk sammen med blant annet fotball og håndball. Valget ble derfor Alta o-lag, og senere også Vest-Finnmark o-krets. Kretsen ble senere slått sammen med Aust-Finnmark o-krets til en samlet Finnmark o-krets.

Disse valgene har vi aldri angret på. Alta o-lag har i dag god økonomi, har god styring og har markert seg. Klubben fikk raskt 100 medlemmer primært rekruttert blant venner, naboer og arbeidskolleger, og har i løpet av 25 år laget 20 små og store o-kart. Noen bedre? Enkelte kart har vi laget med egen kompetanse, men mange kjente synfarere har også gjestet Alta.

Mesterskap og arrangementer
Alta o-lag har markert seg som en av de store o-klubbene i Nord-Norge. Selv om vi har satset mye på bredden og det sosiale, har vi også fått frem mange gode o-løpere. Vi har hatt mange nordnorske mestere og deltar over hele verden. I 2000 var vi sju løpere på New Zealand på veteran-VM og deltar normalt med 20-30 løpere på løp i kretsen.

Alta o-lag har vært arrangør for mange store og små løp. Årlig arrangerer vi ca. 20 treningsløp og minst 3-4 krets- og nær o-løp. Dessuten har vi arrangert 3 nordnorske mesterskap (1982, 1999 og 2008), 2 kalottmesterskap (barentsmesterskap) (1986 og 2004) og 2 Hovedløp med O-landsleir (1990 og 2002). Vi har årlig Alta 2-dagers i juni og avslutter sesongen med langløpet Blodsmaken siste lørdag i september (siden 1983).

Ta en tur til Alta du også. Opplev midnattssola og vår flotte natur.

Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post