Alta O-lag banner
Hovedside
Styret
Bli medlem
Rekrutt
Trening
Terminliste Alta 

Alta 2-dagers
Blodsmaken
Bymesterskap
SprintCup
Turorientering
Historikk
O-hytta
O-kart
Diverse info:
Ocad, løypelegging, arrangering av løp mm.
Støttespillere:


Medlemskap i Alta O-lag
Medlemskontingent
Ved å betale medlemskontingenten til Alta OL støtter du lagets arbeid, får Skogtrollet med nytt om lagets virke og har rett til å delta på alle lagets aktiviteter.

Alle våre medlemmer må opprette en profil på Min idrett. Fra Min idrett melder man seg inn i Alta o-lag. Der kan man også betale kart og treningsavgiften. Min idrett er nasjonalt register som er utarbeidet av Norges idrettsforbund. Vårt medlemsregister er organisert i samme system.


Våre medlemsavgifter er følgende:

Familiemedlemskap: 800 kr(ingen begrensing på antall medlemmer)

Medlem aktive fra 17 år: 400 kr(f.om året man fyller 18 år)

Medlem Til 17 år: 200 kr

Støttemedlem: 100 kr

 
Kart-/treningsavgift
Årsmøtet i Alta O-lag 2010 vedtok å innføre kart-/treningsavgift for alle o-løpere. Dette for å dekke utgiftene til trykking av kart og til andre utgifter ved arrangering av treningsløp. Avgiften kommer i tillegg til medlemskontingenten.

Etter fullmakt fra årsmøtet har styret vedtatt følgende satser på avgiften:
Enkeltløp voksen (over 17): kr 20
Enkeltløp barn (under 17): kr 10 
Voksen (over 17) for alle 18 treningsløpene: 250 kr
Barn (under 17) for alle 18 treningsløpene: 100 kr
Familie for alle treningsløp: 500 kr

Dette betales til Alta olag på konto nr :  4901 12 08834


Hvordan opprette en profil på Min idrett:Gå inn på nettsiden:
https://minidrett.nif.no
Hvis du/dere ikke har vært er pålogget tidligere, trykk: Ny bruker


Nyttig

     


Alta orienteringslag c/o Thomas Frost, Bregneveien 47, 9516 Alta, | Nettredaktør: Pål E. Opgård |  e-post